Synonymer till plan

flat, platt, flygplan, flygfarkost, flygmaskin, jämn, kontinuerlig, regelbunden, slät, taktfast, jämna, nivå, grad, höjd, ritning, schema, teori, våning, plant, tunn, mönster, program, tidsplan, tidsschema, tidtabell, timplan, kal, len, hypotes, tankegång, svit, våningsplan