Synonymer till pinal

föremål, grej, objekt, pryl, sak, saker, ting, tingest, grunka, jox, manick, mojäng, redskap, don, hjälpmedel, instrument, medel, utrustning, vektyg, verktyg, artikel, persedel