Synonymer till perspektiv

syn, synsätt, synvinkel, betraktelsesätt, inställning, uppenbarelse, uppfattning, aspekt