Synonymer till permanent

bestående, hållbar, ihållande, permanenta, ständig, varaktig, varaktigt, fast, kompakt, orubblig, solid, stabil, stadig, envis, kontinuerlig, kontinuerligt, oavbruten, stationär, evig, evinnerlig, fortlöpande, idelig, konstant, kronisk, oföränderlig, oupphörlig, oupphörligen, outsinlig, stadigvarande, bestå