Synonymer till peka på

indikera, ange, antyda, påpeka, påvisa, visa