Synonymer till passopp

betjänt, uppassare, tjänare