Synonymer till passande

adekvat, fullgod, korrekt, likvärdig, lämplig, anständig, proper, respektabel, sedesam, duglig, bra, god, kompetent, kvalificerad, läglig, lämpad, skälig, tillbörlig, ändamålsenlig, lämpligt, tillämplig, vederbörlig, berättigad, riktig, brukbar, relevant, rättmätig