Synonymer till passa

bevaka, kolla, skydda, vakta, övervaka, duga, räcka till, vara ok, justera, anpassa, korrigera, reglera, rätta, ställa in, ändra, lämpa, hiva, matcha, se efter, sköta, stämma, ta hand om, vaka, överensstämma, administrera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, underhålla, upprätthålla, vård, vårda, klaffa, röst, tona, ruva, bevakning, hålla utkik, valla, harmoniera, stämma överens