Synonymer till paragraf

stycke, avsnitt, beståndsdel, bit, episod, fragment, part, parti, pjäs