Synonymer till påverkan

effekt, följd, genomslagskraft, verkan, verkning, influens, inverkan, inflytande, makt, interferens