Synonymer till påverka

bearbeta, behandla, forma, ombilda, omforma, processa, färga, måla, influera, utöva inflytande, inverka