Synonymer till påtaglig

konkret, gripbar, saklig, verklig, kännbar, märkbar, tydlig, markant, avsevärd, avsevärt, framträdande, påfallande, skarp, slående, stor, utpräglad, förnimbar, skönjbar, anmärkningsvärt, frapperande, synnerligen, uppenbar, solklar, substantiell, synbar, given, naturligtvis, självklar, bastant, synlig, förklarlig, klar, omisskännlig, otvetydig