Synonymer till påstående

utsago, yrkande, yttring, redogörelse, uttalande, vittnesmål, begäran, förslag, inlägg, symtom