Synonymer till påstå

antyda, indikation, indikera, insinuera, mena, påpeka, vink, hävda, proklamera, anse, avse, syfta, tycka, ämna