Synonymer till påpeka

anmärka, kommentera, antyda, indikation, indikera, insinuera, mena, påstå, vink, framhäva, betona, framhålla, poängtera, understryka, ange, peka på, påvisa, visa