Synonymer till pålysa

avisera, annonsera, föranmäla, tillkännage, underrätta, kungöra, anmäla, deklarera, offentliggöra, proklamera, publicera, utlysa, meddela