Synonymer till påle

stock, stolpe, stång, köttspak, pjäs, stam, timmer, timmerstock, pelare, mast, reling, ribba, stav