Synonymer till pågående

aktuell, gällande, innevarande, modern, nuvarande, populär, rådande, fortgående, fortskridande, oavbruten, fortlöpande, konsekutiv, kontinuerlig, ständig, under utveckling, löpande, springande