Synonymer till påfallande

anmärkningsvärt, frapperande, effektfull, slående, markant, avsevärd, avsevärt, framträdande, märkbar, påtaglig, skarp, stor, tydlig, utpräglad, förnimbar, kännbar, skönjbar, synnerligen, uppenbar, konkret, solklar, substantiell, synbar, anmärkningsvärd, imponerande, särdeles, begriplig, distinkt, explicit, fattbar, klar, omisskännlig, rak, självklar, tydligt, uttrycklig, förklarlig, given, otvetydig