Synonymer till påbörja

anträda, börja, starta, igångsättande, start, initiera, begynna, inleda, påbörjad, introducera, öppna, avstamp, begynnelse, början, upptakt, grunda, gå av stapeln, komma igång, upprätta, utlösa