Synonymer till på vid gavel

öppen, farbar, meddelsam, offentlig, rättfram, tillgänglig, tillmötesgående, vidsträckt, vidsynt, öppet