Synonymer till oviss

oklar, diffus, dunkel, flummig, grumlig, luddig, oskarp, otydlig, suddig, svävande, svårdefinierbar, vag, osäker, inte säker, obeslutsam, otrygg, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, dubiös, obestämd, tvivelaktig, velig