Synonymer till ovillig

motspänstig, motvillig, trilsk, trotsig, motsträvig, bångstyrig, omedgörlig, vrång, avog, tvär, obenägen