Synonymer till ovanlig

egenartad, besynnerlig, märklig, speciell, exceptionell, extraordinär, egendomlig, främmande, förunderlig, konstig, kufisk, mysko, odd, säregen, udda, underlig, osedvanlig, sällsam, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, egen, exklusiv, märkvärdig, unik, viss, ovanligt, ovanlighet, särpräglad, utstickande, annorlunda, egensinnig, ojämn, omaka