Synonymer till oväsentlig

betydelselös, bagatellartad, intetsägande, marginell, meningslös, obetydlig, oviktig, ringa, futtig, föga, försumbar, försvinnande, nolla, oansenlig, trivial, ynka