Synonymer till outsinlig

ständig, bestående, evig, evinnerlig, fortlöpande, idelig, ihållande, konstant, kronisk, oavbruten, oföränderlig, oupphörlig, oupphörligen, permanent, stadigvarande, varaktig