Synonymer till oupphörlig

evig, alltid, beständig, evinnerlig, jaga, konstant, outplånlig, oändlig, ständig, tidlös, ändlös, långdragen, oavbruten, fortgående, fortlöpande, ihållande, kontinuerlig, stadigvarande, bestående, idelig, kronisk, oföränderlig, oupphörligen, outsinlig, permanent, varaktig