Synonymer till oundgänglig

nödvändig, behövlig, erforderlig, essentiell, oumbärlig, viktig, väsentlig