Synonymer till oumbärlig

nödvändig, behövlig, erforderlig, essentiell, oundgänglig, viktig, väsentlig