Synonymer till otvungen

fri, independent, ledig, liberal, lös, lössläppt, obehindrad, obunden, oförhindrad, ohejdad, oinskränkt, självständig, naturlig, chosefri, oförfalskad, oförställd, oförvanskad, okonstlad