Synonymer till otvetydigt

entydigt, tydligt, distinkt, explicit, klart, tydlig