Synonymer till otvetydig

absolut, definitiv, definitivt, exakt, fullkomlig, fullkomligt, otvivelaktigt, ovillkorlig, ovillkorligen, självklart, säkert, total, tvärsäkert, verkligen, bestämd, besluten, beslutsam, distinkt, eftertrycklig, fastställd, handfast, krävande, orubblig, otvivelaktig, principfast, resolut, specifik, säker, utstakad, slutgiltig, slutlig, bestämt, skarp, tydlig, tydligt, utpräglad, riktig, uppenbar, autentisk, egentlig, felfri, korrekt, oförfalskad, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, sanningsenlig, sant, tillbörlig, verklig, äkta, given, osviklig, pålitlig, riskfri, stadig, tillförlitlig, trygg, tvärsäker, övertygad, förklarlig, klar, omisskännlig, påfallande, påtaglig, självklar, solklar