Synonymer till otrygg

osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig