Synonymer till otröstlig

förkrossad, tillintetgjord, förtvivlad, bedrövad, missmodig, olycklig, tröstlös