Synonymer till otillräcklighet

brist, armod, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, nöd, saknar, sinande, svaghet, underskott