Synonymer till otillräcklig

bristande, inadekvat, ofullständig, otillfredsställande, undermålig, bristfällig, defekt, dålig, ringa, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, knapphändig, lindrig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt, usel