Synonymer till otillgänglig

oåtkomlig, upptagen, onåbar, inte tillgänglig