Synonymer till otillfredsställd

missbelåten, missnöjd, otillfreds, frustrerad, ledsen, misslynt