Synonymer till otillfredsställande

bristande, inadekvat, ofullständig, otillräcklig, undermålig, bristfällig, defekt, dålig, ej passande, felaktig, ringa