Synonymer till otillfreds

missbelåten, missnöjd, otillfredsställd