Synonymer till osympatisk

otrevlig, obehaglig, ohyfsad, taskig, vresig