Synonymer till ostadig

bräcklig, klen, skör, spröd, svag, vek, ömtålig, darrande, skakande, skälvande, darrig, skakig, instabil, labil, ostabil, svajig, vacklande, ranglig, vinglig, växlande, osäker, osäkerhet, sviktande, tvekande, tveksam, vinglande, rank, föränderlig, skiftande, variabel, varierande