Synonymer till osedvanlig

ovanlig, egenartad, exceptionell, extraordinär, märklig, speciell, sällsam, sällsyn, sällsynt, sällsynthet, sälsynt, säregen, udda