Synonymer till osämja

konflikt, bråk, dispyt, gräl, motsättning, oenighet, schism, split, strid, stridighet, tvist, tvista, kontrovers, otalt, missämja, kiv, söndring, splittring, tvedräkt, fiendskap, fejd