Synonymer till osäkerhet

ambivalens, tvekan, tveksamhet, vacklande, vankelmod, villrådighet, hesitation, obeslutsamhet, skepsis, tvivel, tvivla, instabil, ostadig, osäker, sviktande, tvekande, tveksam, vinglande