Synonymer till osäker

diffus, odefinierbar, oklar, otydlig, inte säker, obeslutsam, tvekande, villrådig, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, bortkommen, valhänt, ambivalent, velig, betänksam, dubiös, obestämd, tvivelaktig, betänklighet, misstro, skepsis, tvekan, instabil, ostadig, osäkerhet, sviktande, vinglande, besvärlig, riskfylld, svår, svårhanterlig, bekymrad, nervös, orolig, räddhågad