Synonymer till orsaka

framkalla, alstra, bringa, frambringa, generera, inducera, provocera, väcka, vålla, åstadkomma, föranleda, förorsaka, ställa till, åsamka