Synonymer till oroväckande

alarmerande, oroande, bekymmersam