Synonymer till oroande

bekymmersam, bekymrad, orolig, oroväckande, alarmerande