Synonymer till oroad

bekymra, oro, oroa, ängslas, orolig, uppjagad, bekymmersam, bekymrad, nervös, rastlös, ängslig, sinnesanfäktad, skakad, skärrad, upprörd